Norsjö kyrka 2019

ANTEPENDIUM vävt som bildväv av ull, lin och guldtråd

PREDIKSTOLSKLÄDE vävt som bildväv av ull, lin och guldtråd.

KALKDUK av bomull, lin och guldtråd vävd i HV- teknik.

BURSA vävd som bildväv av ull, lin och guldtråd.

Fotograf: www.ricke.se

Bilder